DANE WŁAŚCICIELA SKLEPU

Firma MARO jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem :

MARO Kacper Pietrasiak
ul. Jarowa 44, 61-602 Poznań

Numer konta bankowego:
PKO Banko Polski
49 1020 4900 0000 8902 3311 6327


Telefon do sklepu:
510 376 259

 

STRONY TRANSAKCJI

•    Stroną dokonującą sprzedaży produktów prezentowanych w ofercie sklepu internetowego na stronie www.sklepmaro.pl jest właściciel sklepu – sklepmaro.

•    Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.sklepmaro.pl zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność do czynności prawnych.

 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

•    Przedmiotami /Umowy sprzedaży / transakcji prowadzonych przez Strony Transakcji w sieci Internet są / mogą być/ produkty przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego sklepmaro.pl w chwili składania zamówienia.
 
•    Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronach WWW sklepu sklepmaro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 
•    Wszystkie produkty znajdujące się na stronach WWW sklepu sklepmaro.pl są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta lub jego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

Zamówienie może złożyć osoba pełnoletnia lub jednostka organizacyjna mająca zdolność do czynności prawnych. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.sklepmaro.pl odbywa się poprzez:
 
•    Wypełnienie formularza znajdującego się na stronie produktu.
 
•    Zamówienie przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez koszyk sklepowy lub telefonicznie.

System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu w którym należy dokonać poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
Zamówienia nie potwierdzone przez okres 3 dni będą automatycznie usuwane.

Wymagane jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, w przypadku braku tych danych zamówienia nie będą realizowane.

Wysłanie e-maila w języku polskim na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zawierającego dane dotyczące zamawianego produktu wraz z jego numerem ID oraz informacje niezbędne do wystawienia faktury i miejsca wysyłki z kodem pocztowym.
 
•    Kontakt telefoniczny z handlowcami MARO dostępnymi pod numerami podanymi na stronach Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl  

 

ZMIANA DANYCH i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

•    Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, Nabywca ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych do umieszczenia na fakturze. Aby to uczynić należy wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Nabywca może dokonać zmiany.
 
•    Od chwili wysłania produktu, Nabywca nie może anulować zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.sklepmaro.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. Potwierdzenie odbywa się drogą mailową lub telefonicznie. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie może zostać anulowane w ciągu 72 godzin.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika Sklepu Internetowego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.sklepmaro.pl

 

FORMY PŁATNOŚCI

•    Gotówką przy odbiorze produktu od pracownika firmy kurierskiej. ( Produkty o wartości powyżej 5000,- zł, dostarczane są po wpłacie różnicy ceny powyżej 5000,- zł, na konto bankowe sklepu. Jest to uwarunkowane przepisami firm kurierskich, które zabraniają kurierom pobierać kwoty wyższe niż 5000,- zł.) (Płatność gotówką przy odbiorze).
 
•    Przelewem przed dostawą produktu. Ta forma płatności przesuwa wysyłkę zamówionego produktu do czasu wpłynięcia należności na konto bankowe firmy MARO („Płacę przelewem” lub przelewy on-line „Płacę kartą eCard”). 

 

DOKUMENTY SPRZEDAŻY I FAKTURY VAT

•    Do każdego zakupionego przez Nabywcę produktu wystawiany jest dokument sprzedaży.
•    W przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorców w celu otrzymania faktury VAT, w zamówieniu należy podać firmę, nr NIP oraz dokładny adres rejestracji przedsiębiorcy.
•    Dokument sprzedaży/Faktura może być wysyłany/a w oddzielnej przesyłce lub razem z zamówionym produktem.

 

DOSTAWY PRODUKTÓW

•    Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.sklepmaro.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
•    Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), o czym Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 
•    Koszt przygotowania dostawy jest uwidoczniony w oddzielnej pozycji w formularzu zamówienia i na fakturze jako „Dowóz”. Koszt dowozu jest każdorazowo potwierdzany przez handlowców Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl przed dostawą produktu do Nabywcy. Cennik zawierający orientacyjny koszty dostawy wskazany jest poniżej.
 
•    Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą dokonania pokwitowania, na Nabywcę przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 
•    Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep internetowy www.sklepmaro.pl
 
•    Danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

CENNIK I WARUNKI DOSTAWY

• Kurier DPD (do 15 kg) - 20 zł

• Kurier DPD (do 25 kg) - 25 zł

• Kurier DPD (do 31.5 kg) - 30 zł

•    Kurier DPD (do 40 kg) - 74.99 zł

• Kurier DPD (do 55 kg) - 99 zł

•    Kurier DPD (do 100 kg) - 184.99 zł

• Kurier DPD (do 200kg) - 199.99 zł

REKLAMACJE, ZWROTY I GWARANCJE

•    Odbierając zamówione produkty, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia. W sytuacji stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń po odebraniu przesyłki, należy je niezwłocznie, pisemnie (także/lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłosić, aby rozpocząć proces reklamacyjny. Kolejnym krokiem w składaniu reklamacji jest kontakt z handlowcami Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl celem ustalenia jak najszybszej drogi załatwienia sprawy.
 
•    Reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy składać w formie pisemnej (dopuszcza się także możliwość składania reklamacji wraz z załącznikami - Protokół Szkodowy, ewentualne zdjęcia - za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
•    Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Szkodowego” szczegółowo opisującego uszkodzenia i przesłanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacji.
 
•    Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów nie dotyczących uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest opinia serwisu gwaranta, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. W innych przypadkach podstawą jest „Protokół Szkodowy” spisany przy udziale pracowników Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl lub pracownika firmy kurierskiej, szczegółowo opisujący uszkodzenia.
 
•    Do składanych reklamacji pracownicy Sklepu internetowego www.sklepmaro.pl przekażą odpowiedź z zachowaniem terminów nie przekraczających 14 dni.
 
•    Klient ma prawo do zwrotu produktu w terminie do 10-ciu dni liczonych od daty odbioru towaru o ile produkt pozostaje w oryginalnym opakowaniu (nie otwartym i nieuszkodzonym) , nie był używany, nie nosi śladów używania, ani też nie jest uszkodzony. Zwrot towaru jest na koszt Nabywcy.
 
•    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z poz. Zmianami)" Nabywca może odstąpić od umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym www.sklepmaro.pl , bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania produktu, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie /wzór oświadczenia/ . Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać w oryginalnym opakowaniu. Nabywca jest zobowiązany, aby dostarczyć produkt na adres Sklepu Internetowego „sklepmaro.pl” w terminie do 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, własnym staraniem i na własny koszt. Sklep Internetowy www.sklepmaro.pl . gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt obsługi transakcji sprzedaży nie podlega zwrotowi.
 
•    Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym www.sklepmaro.pl jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu, należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Lista serwisów znajduje się na jednej ze stron karty gwarancyjnej lub w instrukcji obsługi. W przypadku braku listy serwisów, należy skontaktować się z handlowcami Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl
 
•    Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu własnym staraniem i na własny koszt na adres Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•    Różnice wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.
•    Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.sklepmaro.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Internetowy www.sklepmaro.pl dokłada należytej staranności, aby treść stron Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny produktu nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec Sklepu Internetowego www.sklepmaro.pl
•    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
•    Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
•    Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 
 
Wszelkie informacje, zawarte w niniejszej witrynie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej.